Kde to je? GoGo Race

Prezentace

Prezentace, start i cl bude v letonm roce (2021) ve Ttici.p. 59 Prezentace k zvodu zan v 8.30 hod.

Kudy do Ttice

Smr od Prahy: sjete z dlnice D6 na Nov Straec(32 km). Ze Straec (z kruhovho objezdu) vyrazte po silnici 606 smrem na evniov a na odboce ve Ttici odbote do Ttice :-). U kostela je vchod do statku u Rik

Smr od evniova: Jete po silnici 606 smrem na Nov Straec a u odboky na Tticii Ttici odbote do Ttice. (Odboky jsou dv a ob mete vyut.

Pokud pojedete vlakem: Jete do stanice evniov a potom kolem Buckova rybnkuku do Ttice (cca 4 km)

Kde zaparkovat?

Prosme o ohledupln parkovn v katastru obce, s vjimkou erven oznaen zny viz mapa. mapa Ttice.